زیست فناوری کوثر عامل فروش اصفهان

موادبیولوژی مولکولی-تجهیزات آزمایشگاه-PCR

مرکز ژنومیکس کوثر

شرکت زیست فناوری کوثر با کادری مجرب و کار آزموده ¸در مرکز ژنومیکس و بیوتکنولوژی کوثر با امکانات تولیدی خدماتی ¸تشخیصی¸واردات و آموزشی در خدمت محققین ¸دانشمندان دانشجویان و مراکز تشخیصی تولیدی خدماتی کشور عزیزمان می باشد.

. تولید و تهیه مواد بیولوژیکی و شمیایی آنزیم های محدودگر  کیتهای تحقیقاتی

. امکان فروش به صورت کلی

. تهیه مواد نیاز آزمایشگاهی تشخیص و تحقیق مولوکولی

. ژنتیک و بیوتکنولوژی

. امکان استفاده از شرکت های معتبر دنیا از جمله:

  Qiagen , Promega , Mlpa , Lonza , Sigma , Gibco , Invitrogen , Bioron

وسایر کمپانی های اروپایی.

 

تولیدات

DNA Taq

که بهترین آنزیم تولیدی شرکت زیست فناوری کوثر است در مقایسه با نمونه های خارجی دارای بهترین عملکرد و توانایی است که با توجه به قیمت منایب و در دسترس بو دن آن در بسیاری از مراکز کشور مورد استفاده قرار میگیرد.این شرکت با عقد قرارداد به نحو شایسته نیاز شما محققین را بر طرف می نماید.

 

KBC RED & BLUE TAQ DNA POLYMERASE

آنزیم رنگی با رنگ آبی و یا قرمز به همراه ماده وزن دهنده است و می توان محصول  آزمایش را به طور مستقیم الکتروفورز نموده و دیگر نیازی به اضعفه نمودن بافر وزن دهنده نمیباشد.

 

SUPER TAQ DNA POLYMERASE TM

این آنزیم کوثر با جند برابر قدرت آنزیم معمولی برای آزمایشات خاص قابل استفاده است¸آنزیم سوپرکوثر به همراه نگهدارنده مخصوص تولید شده که برای کارای تحقیقاتی دارای کارایی بالا میباشد.

 

PFU DNA POLYMERASETM

این آنزیم بسیار کارامد است و در روند آزمایشات در تکثیر بسیار دقیق الگو میباشد.این آنزیم توانایی تصحیح اشتباه را داشته ودارای دقت بالایست که میتوان آنرا بصورت خالص و یا ترکیب با تگ کوثر استفاده کرد.

 

KBC DNA PURIFICATION KITTM

کیت با کیفیت بالا در واکنش ها قسمت های جدا شده را جهت توالی مجدد ¸کلونینگ و بسیاری موارد دیگر کاربرد دارد.

KBC GEL EXTRACTION KITTM

جهت خالص سازی قطعات دی ان ای از روی ژل یا واکن شهای آنزیماتیک می باشد.این قطعات به طور مستقیم در تعیین توالی هضم با آنزیم های محدود گر لیبل کردن و ... بکار میرود.

2X MASTER MIX بافر

سرعت عمل واکنش

 

KBC MASTER MIX STRIPS

ویال های هشت تایی لیوفلیزه شده برای اژمایشگا های  پر مصرف حاوی آنزیم تگ.

-10 X PCR  <KBC>بافر

-(100 Mn )محلول کلرید منیزیم

-10 X TBE بافر

 

 

مواد شمیایی کوثر:

-Boric Acid

-Tris

-EDTA

-Sucrose

-KBC MICROPUNCH

-KBC DNA EXTRACTION BUFFER FOR DBC

-KBC DNA BANKING CARDS (DBC)

-KBC DNA BLUE

 

 

 

خدمات

-تعیین توالی

FRAGMENT Analysis

Real-Time

تعیین هویت مولوکولی

MLAP

 

 

نماینده فروش در استان اصفهان

                                 

                             اسدالهی09133273587         

/ 0 نظر / 60 بازدید